Primova

Produkter

Doctor PQ – programmet för automatisk rapportering och analys av elkvalitet!

Dr PQ är ett program som snabbt och enkelt genererar rapporter och analyser av mätdata. Rapporten som genereras fokuserar på spänningskvaliteten och eventuella störningar. Den inbyggda analysatorn identifierar och ger en detaljerad information om en rad olika störningar.

Programvaran läser filer i formatet PQDIF (IEEE 1159-3) samt filer lagrade med Dranetz Inc handhållna mätinstrument. Det kan också ladda ner data direkt från Encore Systems via anslutet nätverket.

Vår återförsäljare är Trinergi AB i Örebro.

Detekterar och analyserar

- Avbrott
    + Normala avbrott (bortkoppling)
    + Obalancerade avbrott p.g.a. fel
    + Balanserade avbrott p.g.a. fel (motor)
- Uppstartsförlopp
    + Normal spänningsättning
    + Uppstart med induktionsmotor
    + Uppstart med transformator
- Oscillerande transienter
- Kondensatorinkopplingar
- Dippar
    + Dipp med transformatorkarakteristik
    + Enfas jordfel
    + Två-fas kortslutning
    + Två-fas jordfel
    + Tre-fas fel

Riktningsbestämmer störningarna

- Uppströms
- Nedströms
DrPQ